ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ปักธงอนาคต
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เปิดทุกมิติชีวิต ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากเด็กดื้อลูกนายทุนเบอร์ใหญ่สู่วัยหนุ่มขยายธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไปถึงระดับโลก ความเป็นนักผจญภัย ท้าทายเป้าหมายชีวิตที่ผาดโผน ไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม นักไตรกีฬา นักปีนเขา และนักธุรกิจหมื่นล้าน หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงฉายภาพชีวิตนักการเมืองรุ่นใหม่ แต่ยังเห็นหลักคิดวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นประเทศชาติวิวัฒน์ไปสู่ความเป็นอารยะอย่างแท้จริง