เชิญชวน คณะครู และนักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ในห้วข้อ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่