ประชาสัมพันธ์ การใช้บริการอ่านหนังสือ และยืม-คืนหนังสือ e-book ของนักเรียน

นักเรียน สามารถใช้บริการอ่านหนังสือและยืม-คืนหนังสือe-book..โดยใส่ User..เลขประตำตัวของนร.
Pass..เลข12345678