งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรทางออนไลน์